mg电子

双节千斤顶

更新:2014-8-27 15:44:25 点击:
  • 产品品牌 盛鸣牌
  • 产品型号 FSO型
  • 在线订购
产品介绍

该系列产品采用双节油缸,故能在较小的空间撑起较大行程距离的工件。单作用、弹簧回程,镀烙表面,延长产品使用寿命。
FSO双节千斤顶主要技术参数 

型号

起重量

本体高度mm

第一节mm

第二节mm

备注

FSO-05025

5

60

15

10

单作用

FSO-05050

5

80

30

20

FSO-05080

5

100

45

35

FSO-05110

5

180

60

50

FSO-05220

5

270

100

120

FSO-10025

10

60

15

10

FSO-10050

10

80

30

20

FSO-10070

10

100

40

30

FSO-10110

10

180

60

50

FSO-10220

10

270

100

120

FSO-20025

20

60

15

10

FSO-20050

20

80

30

20

FSO-20070

20

100

40

30

FSO-20110

20

180

60

50

FSO-20220

20

270

100

120

FSO-30025

30

60

15

10

FSO-30050

30

80

30

20

FSO-30070

30

100

40

30

FSO-30110

30

180

60

50

FSO-30220

30

270

100

120

FSO-50025

50

60

15

10

FSO-50050

50

80

30

20

FSO-50065

50

100

40

25

FSO-50110

50

180

60

50

FSO-50220

50

270

100s

120

FSO-05200

5

280

100

100

双作用

FSO-10200

10

280

100

100

双作用

FSO-20200

20

280

100

100

双作用

FSO-30180

30

280

90

90

双作用

 

更多产品
【V.I.P】mg电子游戏送彩金 ★www.quillsen.com★ 【V.I.P】mg电子投注 ★www.divephotoz.com★ 【V.I.P】mg电子游戏送彩金 ★www.falgione.com★ 【V.I.P】mg电子游戏网址 ★www.petrosharq.com★ 【V.I.P】mg电子免费旋转 ★www.bjlhcx.com★ 【V.I.P】mg电子客户端 ★www.aisenjs.com★ 【V.I.P】mg电子投注 ★www.srvd.net★ 【V.I.P】mg电子网站 ★www.mslyf.com★ 【V.I.P】mg电子下载 ★www.xunum.com★ 【V.I.P】MG电子游戏官方网址 ★www.dsgysc.com★